петък, 18 декември 2009 г.

Академични хоризонти, Глава 1

Първата и надявам се основна тема на скромния блог на майка ти, която смятам да засегна в настоящата публикация е за едно изследване в областта на метафизичното, което се породи преди около година в небезизвестния Факултет по Магически Изкуства.
Научният труд, койот от тотгава се пише е все още неозаглавен официално, но негова основна цел е да се докаже че чрез краен брой тунелни преходи през некои най-тъмни тунели на човешкото тяло и съзнание е напълно възможно човек да достигне състоянието, в което може да бъде еднозначно и напълно отъждествен с поне един от своите прародители от женски пол. Този иначе плашещо звучащ процес е познат на масите под термина "да станеш сосбтвената си баба".
Тежки изследвания в тази област са правени от незапомнени времена. Още Едип цар, чиито математически и метафизични трудове са останали силно недооценени, е останал в историята с опитът си да докаже емпирично възможността това да се случи, но поради погрешно решаване на съответните диференциални уравнения, които построил като модел на процеса, резултатът не бил напълно задоволителен. Поради непълнотата на математическия му модел, той успял да достигне до коренно различна от необходимата група решения, в която избрал констатите по начин, който макар и да не довел до искания резултат, успял да докаже друг случай на нашия проблем, в който индивидът успява да постигне утъжествяване със своя пряк родител от мъжки пол.
Светът много се е променил от Едип насам обаче. Съвременната техника и достиженията на ред велики математици след него ни дават възможността далеч по-бързо и директно да се захванем с проблема и неговото решаване.
Трудът на все още пазещите се в анонимност членове на Факултета по Магически Изкуства вече е солидно набъбнал и достига завидния обем от приблизително n+ε страници, където естествено ε е произволно число от полето на реалните числа.

Престои в следващи публикации да ви запознаем с някои конкретни аспекти на теорията и нейните проблеми, както и прдполагаеми и/или вече доказани решения.

Встъпително

Искам да предложа на всяка заблудена душа стигнала до тая страница по знайни и незнайни пътища да се запаси с достатъчно търпение, толерантност към идиотизъм и въз ниски очаквания, ако иска да остане доволен от следующото съдържание.
Основната идеология на тоя блог по ор'гинален замисъл би трябвало да бъде да синтезира немалко количество всестранни светски мъдрости и да ги направи достъпни за своята интелигентна, а и за неинтелигентната си, публика.
Предложения за публикации ще се приемат постоянно, доста ш'а бъдат удостоявани и с внимание.
Важна и ценна би била всяка идея в различни нАучни и културно обогатяващи насоки.

Живи и здрави!